Att leva i gränsland – berättelser från Tornedalen

Tycker du om att skriva? Vill du se det skrivna tryckt i en bok?
Vi söker berättelser om hur det är att leva nära gränsen, skrivna av tornedalingar både i Sverige och i Finland.
Du väljer själv formen: novell, kåseri, dikt, serieteckning mm – bara det går att trycka i en pappersbok.
Välkommen med ditt bidrag!
Läs mer på Facebook Leva i gränsland – Berättelser från Tornedalen  eller på  www.levaigransland.com