Finlands självständighetsdag 6 december

finska-flaggan
Finland högtidlighåller sin självständighetsdag den 6 december.

Tänk att det redan gått ett helt år sedan firandet av 100 års självständighet efter frigörelsen från Ryssland.