Planering inför Vantfestivalen

Nu pågår planeringen för fullt inför Vantfestivalen 9 mars 2019, där vi samtidigt firar Föreningen Norden Sverige 100 år. Den 14 nov träffades Berit Öström och  Monika Loiksaar Lund från Pajala lokalavdelning samt Inga-Lill Poromaa och Anne-Maj Gunnelbrand från föreningen Vantfestival för avstämning av hur arbetet förlöper samt vidare planering bl a av informationsinsatserna samt insamlingen av vantar från de nordiska länderna.