Pajala

Om föreningen

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 enskilda medlemmar i ca 120 lokalavdelningar i Sverige samt med 60 samverkande medlemmar och 400 skol- och biblioteksmedlemmar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

Föreningen Nordens lokalavdelning i Pajala bildades år 1966. Avdelningen har nu 56 medlemmar varav en skolmedlem och en biblioteksmedlem.

Här kan du läsa om vår styrelse.

Välkommen att kontakta någon av oss om du vill veta mer
eller om du vill ansluta dig till Föreningen Norden, lokalavdelningen i Pajala!
E-postadress:  [email protected]