Finlands nationaldag 6 december

Ffinska-flagganinland firar sin självständighetsdag den 6 december.
Det är nu 99 år sedan frigörelsen från Ryssland.
Läs mer på t ex  Nordiska muséets hemsida. (Klicka på texten.)